Ändra uppgifter om utgivningsbevis

Här hittar du information om hur du ändrar uppgifter.

Behöver du ändra uppgifter i ditt utgivningsbevis, som till exempel utgivningsort, utgivningsplan, adress eller anmäla nytt företagsnamn (firmaändring) på registrerad ägare använder du blanketten Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis.

Vill du byta titel, byta ägare (ny juridisk person), eller byta utgivare gör du det skriftligen på separata blanketter.

Ändring av uppgifter görs skriftligen på blankett.

Blanketter för utgivningsbevis

Adressändring

Om du som innehavare av ett utgivningsbevis har en ny postadress måste du alltid anmäla detta skriftligen till PRV. Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring, Skatteverket eller Bolagsverket. Det beror på att PRV inte får någon information om adressändringar från andra adressregister.

Adressändringen görs skriftligen på blankett

Blanketter för utgivningsbevis