Överklaga PRV:s beslut

Du kan överklaga PRV:s beslut i ärenden som gäller ett utgivningsbevis hos Förvaltningsrätten i Falun inom två månader från beslutets dag.

Du kan överklaga skriftligen, och brevet ska vara adresserat till Förvaltningsrätten i Falun men lämnas in till PRV. Förvaltningsrättens beslut kan i sin tur överklagas hos Kammarrätten, där det behövs ett prövningstillstånd för att överklagan ska behandlas.

Om ett utgivningsbevis återkallas mot ägarens vilja, kan ägaren överklaga beslutet. Om någon annan än ägaren begär att ett utgivningsbevis ska återkallas och PRV inte godkänner denna begäran, kan beslutet överklagas.

Förvaltningsrätten i Falun (extern webbplats)

Kammarrätten (extern webbplats)

Högsta Förvaltningsdomstolen (extern webbplats)