Ansvarig utgivare

Enligt tryckfrihetsförordningen måste en person vara registrerad som ansvarig utgivare för innehållet i en periodisk skrift.

Tidningens ägare ansvarar för att utse ansvarig utgivare och lämna in uppgifter om detta till PRV.

Vem kan vara ansvarig utgivare?

En ansvarig utgivare ska alltid vara en fysisk person, och den ska utses av ägaren för tidskriften. Ägaren och den ansvarige utgivaren kan vara samma fysiska person. Utgivaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men måste vara folkbokförd i Sverige och ha fyllt arton år. Ansvarig utgivare får inte vara satt i konkurs eller stå under förvaltarskap.

Anmälan av en ansvarig utgivare gör du genom att skicka in följande dokument:

  • Ansökan om utgivningsbevis för periodisk skrift med anmälan om ansvarig utgivare. Ansökan inlämnas alltid i original.
  • Ett personbevis som du kan beställa hos Skatteverket. Personbeviset får inte vara äldre än 3 (tre) månader.
  • Ett Förvaltarfrihetsbevis - ett bevis för att utgivaren inte står under en förvaltare. Beviset beställer du av överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd vid tiden för ansökan. Förvaltarfrihetsbeviset får inte vara äldre än 3 (tre) månader, och inlämnas alltid i original.

Tänk på att personbevis från Skatteverket inte gäller som förvaltarfrihetsbevis.