Utgivningsplan och ort

Utgivningsplanen visar hur många nummer som ska ges ut och orten var huvudredaktionen finns.

Utgivningsplan

Utgivningsplanen visar hur många nummer som ska ges ut. Det kan till exempel  vara varje dag, en gång i veckan, en gång i månaden eller kvartalsvis. För att en skrift ska anses periodisk måste den komma ut med minst fyra nummer per år.

Utgivningsort

Utgivningsort är den postort i vilken huvudredaktionen finns.