Ansvarig utgivare

Enligt tryckfrihetsförordningens regler om ensamansvar måste en person vara registrerad som ansvarig utgivare för innehållet i en tidskrift.

Tidningens ägare ansvarar för att utse utgivare och lämna in uppgifter om detta till PRV.

Vem kan vara ansvarig utgivare?

En ansvarig utgivare ska alltid vara en fysisk person som utses av ägaren för tidskriften. Ägaren och den ansvarige utgivaren kan, men behöver inte, vara samma person. Utgivaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men måste vara bosatt i Sverige och ha fyllt arton år. Han eller hon får inte vara satt i konkurs eller stå under förvaltarskap.

Anmälan gör du genom att skicka in behörighetshandlingar som består av:

  • Ansökan om utgivningsbevis för periodisk skrift med anmälan om ansvarig utgivare.
  • Ett personbevis som du kan beställa hos Skatteverket.
  • Ett Förvaltarfrihetsbevis - ett bevis för att utgivaren inte står under en förvaltare. Beviset utfärdas av överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd vid tiden för ansökan.

Blankett

Ansökan om utgivningsbevis

Länkar