Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer

Skapa ett nytt efternamn

Vill du vara ensam om ditt nya efternamn kan du skapa ett helt nytt som ingen annan har. Att skapa ett nytt efternamn kallas för ett nybildat efternamn.

Byta till ett befintligt efternamn

Här kan du läsa om vilka ändringar som går att göra som handlar om redan befintliga efternamn. Sådana namn som redan finns i folkbokföringsregistret kallas för befintliga efternamn.

  • Ändra stavningen av ditt efternamn om inte uttalet av namnet förändras.
  • Byte till ett gammalt släktnamn, exempelvis mormors mormors efternamn som ogift.
  • Skapa ett efternamn av din fars eller mors förnamn med tillägg av -son eller -dotter.
  • Ta ett i släkten nybildat efternamn, exempelvis ett nyskapat efternamn som ett syskon har bytt till.
  • Återtagande av tidigare efternamn, exempelvis ett efternamn som du har haft innan ett tidigare äktenskap.
  • Efternamn vid adoption om du är över 18 år. Önskar du återta ett efternamn du hade innan du blev adopterad kan du ibland byta tillbaka detta.
  • Ansöka om att få ta ett hävdnamn, exempelvis ett namn som du har använt som artist eller idrottare.
  • Byte till familjehemsföräldrars efternamn om du är över 18 år. Detta förutsätter att du har varit i familjehem under en lång period och har en stark anknytning till dina familjehemsföräldrar.

Blanketter

Nybildat efternamn - blankett N1
Befintligt efternamn - blankett N2

Broschyr

Byta namn