Ansökningsprocessen för varumärke

Här hittar du information om hur vi hanterar din ansökan och vilka situationer som kan uppstå både före och efter att vi fattar beslut i ditt ärende.

När du lämnar in din ansökan om varumärkesregistrering till PRV ska du samtidigt betala in ansökningsavgiften. Det är först när den är betald som vi kan börja handlägga din ansökan. Här kan du läsa mer om vad en ansökan ska innehålla:

Ansöka om varumärkesregistrering

Du kan lämna in din varumärkesansökan till oss via vår e-tjänst eller via en pappersblankett. Först behöver din ansökan vänta på sin tur och sedan granskar en handläggare den för att se om märket kan registreras.

Om det finns hinder mot att registrera ditt varumärke får du ett brev från oss som kallas föreläggande. Det kan du svara på.

Offentliggörande

Från den dag du lämnar in din ansökan till oss är den en offentlig handling. Det betyder att vem som helst har rätt att se uppgifterna som du har lämnat och på så sätt ta del av ditt varumärke.