EU-varumärke

Ett EU-varumärke är skyddat i hela EU. Din ansökan skickar du till EU:s varumärkesmyndighet EUIPO.

Du kan skriva din ansökan på något av språken i EU:s medlemsländer, men du måste också ange ett andra språk som kan användas vid en eventuell process vid invändning, hävning eller ogiltighet. Det språket ska vara engelska, tyska, franska, spanska eller italienska.

EUIPO, European Union Intellectual Property Office, är EU:s immaterialrättsmyndighet.

Vill du ha mer information kan du kontakta EUIPO direkt eller PRV:s kundsupport.

Läs mer

PRV:s kundsupport

EUIPO (extern webbplats)