Prioritetsdatum

Om du tidigare har ansökt om varumärkesregistrering i Sverige kan du begära prioritet om du ansöker i ett annat land inom sex månader.

På det sättet får du räkna den dag du lämnade in din ansökan i Sverige som inlämningsdag även för den nya internationella ansökan. Det kan vara till din fördel om någon annan ansökt om samma eller liknande varumärke samtidigt eller strax innan dig.

Om du däremot vill begära prioritet i din svenska ansökan uppger du datum, land och ansökningsnummer från din ursprungliga internationella ansökan och om prioriteten gäller alla varor och tjänster eller bara vissa av dem.