Krav på ditt varumärke

Ditt varumärke måste uppfylla vissa krav för att det ska gå att skydda. Ta reda på om kraven är uppfyllda innan du ansöker om varumärkesskydd.