Krav på ditt varumärke

Ditt varumärke måste uppfylla vissa krav för att det ska gå att skydda. Ta reda på om kraven är uppfyllda innan du ansöker om varumärkesskydd. 

Vi har här samlat de krav som du behöver känna till innan du ansöker om varumärke. Följ länkarna och få en god överblick.

Ditt varumärke måste vara unikt.

Varumärket ska ha särskiljningsförmåga och inte gå att förväxla.

Det finns särskilda hinder som du behöver känna till.

Andra kan invända mot en registrering av ett varumärke.