Ombudsfullmakt

Det finns främst två fullmakter för dig som vill registrera ett varumärke med hjälp av ombud: ombudsfullmakt och generalfullmakt.

PRV kräver inte att du lämnar in en ombudsfullmakt vid en ansökan om varumärkesregistrering, men om du gör det ska den vara i original eller en bestyrkt kopia genom e-legitimation via e-tjänst eller originalunderskrift och namnförtydligande.

  • Fullmakten ger ombudet rätt att föra din talan för det som gäller varumärkets registrering. Du kan begränsa fullmakten till att gälla bara själva ansökan.
  • Om du vill att ombudet ska företräda dig också efter registreringen måste det stå i fullmakten.
  • Om du bor utomlands måste fullmakten ge ombudet behörighet att ta emot delgivning av handlingar i mål och ärenden som rör varumärket, till exempel stämningar och kallelser. Undantaget är stämningar i brottmål eller om du har fått ett personligt föreläggande att komma till domstol.
  • Om du inte utser ett delgivningsombud i Sverige kan PRV använda en förenklad form av delgivning. Då anser vi att vi har delgivit dig handlingar när de skickas till den adress som du har uppgivit i varumärkesregistret.

Generalfullmakt

Om du har flera varumärken och vill anlita samma ombud till alla kan du eller ombudet begära att få en så kallad generalfullmakt antecknad hos oss. Den ger ombudet rätt att i fortsättningen agera i allt som rör dina eller ditt företags varumärken.

Du behöver inte specificera vilka varumärken fullmakten ger behörighet för.

Ladda ner fullmakt

Det finns olika fullmakter att ladda ner på vår webbplats. Tänk igenom vad det är du behöver hjälp med och diskutera med ditt ombud så att fullmakten blir rätt utformad.

Blanketter för varumärke