Carolina Klüft

Carolina Klüft är både en omtyckt friidrottare och ett varumärke. Sedan 2003 finns hennes namn registrerat som varumärke hos oss på PRV.

Namn som varumärke

Att registrera ett personnamn som varumärke är ganska vanligt bland personer med ett namn som används i officiella sammanhang. Carolina Klüft är en av dem som valt att skydda sitt namn som varumärke.

Registrerat i flera klasser

På kort tid har Carolina Klüft blivit uppskattad av svenska folket. Varumärket Carolina Klüft finns registrerat i flera klasser, bland annat klasserna undervisning och kläder. Bilden här bredvid är tagen av Ryno Quantz på Svensk Friidrott.