Gå till innehållet

Olika typer av varumärken

Det är viktigt att tänka på hur ditt företag ska synas för att upplevas som du vill: med ett ord, en figur eller ett ljud? Läs mer om olika märken här.  

Ordmärken

Ett ordmärke består av ett eller flera ord, som till exempel Japp eller Marco Polo. Men det kan också vara uppbyggt av siffer- eller bokstavskombinationer som SVT eller 3RT.

Ordmärket registreras alltid i ett standardtypsnitt. Det betyder att du också måste ansöka om ett figurmärke om varumärket har en viss form som du vill registrera.

Figurmärken/logotyper

Figurmärken är de varumärken som består av bara en figur eller en figur som är kombinerad med ord. Hit hör också ordmärken som utformats med ett särskilt typsnitt, det kan vara antingen svartvitt eller i färg.

Utstyrselmärken

När själva varan eller varans förpackning har en speciell form, till exempel en parfym- eller likörflaska, kan du i vissa fall registrera den som ett utstyrselmärke. För att märket ska bli registrerat krävs det att utformningen skiljer sig markant från det som är vanligt på marknaden.

Ljudmärken

Ett ljud kan vara ett kännetecken och kan därför också registreras. Ett ljudmärke är alltså ett ljud eller en melodi med unik igenkänningseffekt. För att det ska gå att registrera måste ljudet kunna återges grafiskt, till exempel med noter. Ett känt ljudvarumärke är den ljudslinga som Hemglass har.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke är inte en märkestyp utan kan vara vilken typ av varumärke som helst.

  • Ett kollektivmärke kan bara ägas av en förening, ett bolag eller en annan sammanslutning och kan användas av medlemmarna.
  • Garanti- eller kontrollmärken kan registreras av stiftelser, föreningar, bolag, myndigheter och andra sammanslutningar som kontrollerar eller bestämmer krav för varor eller tjänster.

Garanti- och kontrollmärken används för de varor eller tjänster som föreskrifterna och kontrollerna gäller. Ett exempel är International Wool Societys kännetecken som garanterar ullvaror. Deras symbol får bara användas för ullvaror som uppfyller vissa kvalitetskrav.

Broschyr

Broschyr om varumärke

Svensk Varumärkesdatabas
Svensk Varumärkesansökan