Olika typer av varumärken

Det är viktigt att tänka på hur ditt företag ska synas för att upplevas som du vill: med ett ord, en figur eller ett ljud? Läs mer om olika märken här.  

Ordmärken

Ett ordmärke består av ett eller flera ord, som till exempel Japp eller Marco Polo. Men det kan också vara uppbyggt av siffer- eller bokstavskombinationer som SVT eller 3RT.

Ordmärket registreras alltid i ett standardtypsnitt. Det betyder att du också måste ansöka om ett figurmärke om varumärket har en viss form som du vill registrera.

Se ett exempel på ett ordmärke, Carolina Klüft

Figurmärken/logotyper

Figurmärken är de varumärken som består av bara en figur eller en figur som är kombinerad med ord. Hit hör också ordmärken som utformats med ett särskilt typsnitt, det kan vara antingen svartvitt eller i färg.

Se ett exempel på ett figurmärke, Ica

Utstyrselmärken

När själva varan eller varans förpackning har en speciell form, till exempel en parfym- eller likörflaska, kan du i vissa fall registrera den som ett utstyrselmärke. För att märket ska bli registrerat krävs det att utformningen skiljer sig markant från det som är vanligt på marknaden.

Ljudmärken

Ett ljud kan vara ett kännetecken och kan därför också registreras. Ett ljudmärke är alltså ett ljud eller en melodi med unik igenkänningseffekt. Ett känt ljudvarumärke är exempelvis den ljudslinga som Hemglass har. Vid ansökan om registrering kan märket återges antingen genom en ljudfil eller genom en exakt beskrivning av ljudet i notskrift.

Se ett exempel på ett ljudmärke, Hemglass

Rörelsemärke

Ett märke där de delar som varumärket består av flyttas, förändras eller rör sig. Ett exempel på ett rörelsemärke är en animerad logotyp. Vid ansökan återges märket antingen genom en videofil eller en serie stillbilder som visar rörelsen.

Multimediamärke

Ett märke som består av en kombination av ljud och bild. Märket återges genom en audiovisuell fil som innehåller ljud- och bildkombinationen.

Hologrammärke

Ett märke där en tredimensionell bild visas genom holografisk teknik, till exempel en roterande logotyp. Vid ansökan återges märket antingen genom en videofil eller en serie stillbilder som visar variationen av hologrammet och de holografiska effekterna.

Positionsmärke

Ett positionsmärke består av en speciell placering av ett varumärke på en produkt. Ett sådant märke återges genom en avbildning som visar hur märket är positionerat, samt vilken storlek och proportion det har jämfört med produkten märket är placerat på. De delar som inte ingår i ensamrätten ska avskiljas från varumärket vid återgivning, t.ex. genom streckade eller brutna linjer.

Ornamentmärke

Ett regelbundet mönster kan skyddas som ett ornamentmärke. Det återges genom en avbildning som visar mönstret och hur det upprepas. Sökanden kan även, tillsammans med återgivningen, lämna en beskrivning av hur mönsterelementen upprepas.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke är inte en märkestyp utan kan vara vilken typ av varumärke som helst.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

Läs mer

Märken i färg eller svartvitt - praxis inom EU