Märken i färg eller svartvitt – praxis inom EU

PRV är med i ett antal konvergensprogram inom EUIPO som handlar om att harmonisera praxis inom varumärkes- och designområdena.

Convergence programme 4 (CP4): skyddsomfång för svartvita märken.

EU:s medlemsländer har olika syn på skyddsomfånget för svartvita märken. De flesta medlemsstaterna, Sverige inkluderat, arbetar enligt principen "what you see is what you get". En del länder anser dock att skyddsomfånget för en varumärkesregistrering i svartvitt täcker in alla färger. Sverige arbetade länge enligt denna princip men ändrade sin praxis under våren 2019 med anledning av PMÖD's dom i PMÖÄ 435-18 (G i visst utförande).

För att medlemsländernas bedömningar ska ligga närmare varandra har en arbetsgrupp inom EUIPO, EU:s immaterialrättsmyndighet, tagit fram en harmoniserad praxis. Den ska tydligare visa hur märken i svartvitt eller gråskala måste skilja sig från varandra för att inte ses som identiska och hur olika två märken måste vara i sitt utförande för att inte ses som samma märke.

Sverige har inte formellt varit med i arbetsgruppen för CP4, men har kommit med synpunkter genom hela projektet och ställer sig bakom programmets slutsatser.

Fram till våren 2019 har PRV inte kunnat använda praxisen satt av CP4 eftersom det skulle ha gått emot både förarbeten* och nationella avgöranden.

PRV:s praxis har dock förändrats på så sätt att två märken inte längre ses som identiska om den enda skillnaden är att det ena märket är i färg och det andra är i svartvitt. Märken som är registrerade hos PRV kommer att få ett skyddsomfång baserat på den eller de färger som märket lämnats in i. Denna praxis tillämpas även på EU-varumärken och internationella designeringar i samband med granskning av en svensk varumärkesansökan.

De aktuella förarbetena hittar du i SOU 1958:10, s107.

Läs mer

EUIPO informerar om skyddsomfånget för svartvita märken (pdf, 648 kB)