Märken i färg eller svartvitt – praxis inom EU

PRV är med i ett antal konvergensprogram inom EUIPO som handlar om att harmonisera praxis inom varumärkes- och designområdena.

Convergence programme 4 (CP4): skyddsomfång för svartvita märken.

EU:s medlemsländer har olika syn på skyddsomfånget för svartvita märken. En del länder, som Sverige, anser att skyddsomfånget för en varumärkesregistrering i svartvitt täcker in alla färger. De flesta medlemsstaterna har dock arbetat enligt principen "what you see is what you get".

För att medlemsländernas bedömningar ska ligga närmare varandra har en arbetsgrupp inom EUIPO, EU:s immaterialrättsmyndighet, tagit fram en harmoniserad praxis. Den ska tydligare visa hur märken i svartvitt eller gråskala måste skilja sig från varandra för att inte ses som identiska och hur olika två märken måste vara i sitt utförande för att inte ses som samma märke.

Sverige har inte formellt varit med i arbetsgruppen för CP4, men har kommit med synpunkter genom hela projektet och ställer sig bakom programmets slutsatser.

PRV kan inte använda den nya praxisen eftersom det skulle gå emot både förarbeten* och nationella avgöranden. I en friskrivningstext i det nya praxisdokumentet gör Sverige sin ståndpunkt tydlig.

PRV:s praxis är alltså oförändrad på så sätt att två märken ses som identiska om den enda skillnaden är att det ena märket är i färg och det andra är i svartvitt. Denna praxis tillämpas även på EU-varumärken i samband med granskning av en svensk varumärkesansökan. Hos EUIPO blir det tvärtom: märken som är registrerade hos PRV kommer att få ett skyddsomfång baserat på den eller de färger som märket lämnats in i.

De aktuella förarbetena hittar du i SOU 1958:10, s107.

EUIPO

Information om svartvita märken