Vad betyder symbolerna ™ och ®?

™ Varumärke

™ används för att visa att till exempel ett ord eller en figur används som kännetecken för en företagare. Att använda ™ har ingen rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat

®-symbolen används för att visa att ett varumärke är registrerat. Att använda ® har ingen rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är registrerat i Sverige.