Är ditt varumärke unikt?

Ett av kraven för att kunna registrera ett varumärke är att det är unikt. Använd dig av våra söktjänster för att söka efter liknande varumärken.

Gör en sökning

Med hjälp av PRV:s olika söktjänster kan du söka efter varumärken som liknar ditt. Tänk på att även om du inte hittar något som liknar just ditt betyder det inte automatiskt att du får en varumärkesregistrering – det kan finnas varumärken som du inte hittar. Dessutom måste varumärket uppfylla PRV:s generella krav.

Svensk Varumärkesdatabas
Övriga söktjänster för varumärken

PRV:s kundsupport

Vill du få hjälp med hur du söker är du välkommen att kontakta PRV:s kundsupport.
Kontakta oss

Anlita PRV InterPat

Vill du spara tid och få hjälp med att söka information inför din ansökan? PRV:s uppdragsverksamhet PRV InterPat erbjuder många olika söktjänster och kan hjälpa dig att analysera och bearbeta information.
Söktjänster - PRV InterPat

Professionell hjälp av ombud

Om du vill använda dig av ett ombud kan det vara svårt att veta vilket du ska välja. För att underlätta har vi tagit fram en vägledning.
Vägledning vid val av ombud