Exempel på olika varumärken

Det är viktigt att tänka på hur ditt företag ska synas för att upplevas som du vill: med ett ord, en figur eller ett ljud? Här får du exempel på olika varumärken.

Ordmärken

Ett ordmärke består av ett eller flera ord, som till exempel Japp eller Marco Polo. Det kan också vara uppbyggt av siffer- eller bokstavskombinationer som SVT eller 3RT. Ett ordmärke kan även bestå av typografiska tecken som till exempel frågetecken och utropstecken. Ordmärket registreras alltid i ett standardtypsnitt. Det betyder att du också måste ansöka om ett figurmärke om varumärket har ett grafiskt element. 

Exempel: Carolina Klüft

Att registrera ett personnamn som varumärke är ganska vanligt bland personer med ett namn som används i officiella sammanhang. Carolina Klüft är en av dem som valt att skydda sitt namn som varumärke. 

Du hittar Carolina Klüfts ordvarumärke om du söker på nummer 364209 i Svensk varumärkesdatabas.

Till Svensk varumärkesdatabas

Figurmärken/logotyper

Figurmärken är de varumärken som består av bara en figur eller en figur som är kombinerad med ord. Hit hör också ordmärken som utformats med ett särskilt typsnitt, det kan vara antingen svartvitt eller i färg.

Logotyp för Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet

Exempel: Friluftsfrämjandet 

Friluftsfrämjandet har sedan 1892 uppmuntrat människor att ge sig ut för att få frisk luft. Logotypen med Vildmannen som mannen på skidorna kallas, har varit med i över hundra år och är registrerat som Figurmärke.

Du hittar Friluftsfrämjandets figurmärke om du söker på nummer 504477 i Svensk varumärkesdatabas.

Till Svensk varumärkesdatabas

Ljudmärken 

Ett ljudmärke består av ett ljud eller en melodi.

Exempel: Hemglass 

Idag är det inte ovanligt att ett företag registrerar ett ljud som varumärke. Först ut med att registrera ett ljudmärke i Sverige var Hemglass. Deras välkända melodi har varit ett registrerat varumärke sedan 1999. 

Du hittar Hemglass ljudvarumärke om du söker på nummer 330750 i Svensk varumärkesdatabas.

Till Svensk varumärkesdatabas

Färgmärke

Ett färgmärke är ett märke som enbart är en färg, eller en kombination utan konturer.

Exempel:

Vilken färg döljer sig bakom registrering 372136 i Svensk Varumärkesdatabas?  

Till Svensk varumärkesdatabas

Utstyrselmärken 

När själva varan eller varans förpackning har en unik form, till exempel en parfym- eller likörflaska med en form som inte redan finns på marknaden, kan du ansöka om att registrera den som ett utstyrselmärke.

Exempel:

Se registrering 546283 i Svensk Varumärkesdatabas.

Till Svensk varumärkesdatabas

Rörelsemärken 

Ett märke där de delar som varumärket består av flyttas, förändras eller rör sig. Ett exempel på ett rörelsemärke är en animerad logotyp.

Exempel: SBAB Bank

SBAB Bank har valt att registrera sin logotyp i rörelse som ett rörelsevarumärke. Du hittar SBAB Banks rörelsevarumärke om du söker på 607946 i Svensk varumärkesdatabas.

Till Svensk varumärkesdatabas

Multimediamärken 

Ett märke som består av en kombination av ljud och bild.

Hologrammärken 

Ett märke där en tredimensionell bild visas genom holografisk teknik. 

Positionsmärken 

Ett positionsmärke består av en speciell placering av ett varumärke på en produkt.

Positionsvarumärke Candy People
Candy People

Exempel: Candy People

Candy People har registrerat ett positionsvarumärke där deras logga är placerad på en särskild positon på påsen.

Du hittar Candy Peoples positionsvarumärke om du söker på nummer 606482 i Svensk varumärkesdatabas.

Till Svensk varumärkesdatabas

Ornamentmärken 

Ett regelbundet mönster kan skyddas som ett ornamentmärke. 

Exempel:

Vilket djur döljer sig bakom ornamentmärket 609209 i Svensk varumärkesdatabas?

Till Svensk varumärkesdatabas

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken 

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke är inte en märkestyp utan kan vara vilken typ av varumärke som helst. 

Läs mer om Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken 
 

Uppdaterad 2023-04-20