Riktlinjer för varumärke

När du ansöker om registrering av ett varumärke finns det riktlinjer du behöver följa för att varumärket ska gå att registrera. Här är en sammanfattning av riktlinjerna.

Varumärket måste ha särskiljningsförmåga

Varumärkets utformning ska i sig vara tillräcklig för att kunna skilja varumärkesinnehavarens varor och tjänster från andras.

Läs mer om särskiljningsförmåga

Varumärket får inte riskera att förväxlas

Varumärket får inte riskera att förväxlas med ett annat varumärke eller företagsnamn. Enligt varumärkeslagen går varumärken att förväxla om de är identiska eller liknar varandra och syftar på samma eller liknande varor och tjänster.

Särskilda riktlinjer för namn

Varumärket ska inte innehålla något som kan uppfattas som en annan persons efternamn med särskilt skydd , allmänt kända konstnärsnamn, liknande namn eller innehåller en bild av någon annan. Det här gäller om användningen av märket skulle vara till nackdel för namnets bärare och om det uppenbart inte syftar på någon som är avliden sedan länge.

Läs mer om riktlinjer för namn

Ta hänsyn till upphovsrätt

Ett varumärke får inte kränka någon annans upphovsrätt eller någon annans rätt till fotografisk bild eller mönster.

Krav på tillstånd för officiell beteckning

Ett varumärke får bara innehålla statssymbol, flagga eller kommunala vapen om du har särskilt tillstånd.  

Läs mer om officiell beteckning

Krav på inskickade handlingar

Här finns en samlad lista med allt som gäller för inskickade handlingar för varumärke.

Krav på inskickade handlingar för varumärke

Ska följa lagar och regler

Ett varumärke får inte strida mot lag, författning, goda seder eller allmän ordning.

Uppdaterad 2023-04-14