Särskiljningsförmåga

Ett varumärkes viktigaste funktion är att särskilja de varor och tjänster som säljs från andra företags varor och tjänster.

Ett varumärke får till exempel inte enbart beskriva de varor eller tjänster som säljs under varumärket. Ett exempel är att alla som säljer kaffe måste ha rätt att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring.  

Ursprunglig särskiljningsförmåga 

Ett varumärke kan ha det man kallar ursprunglig särskiljningsförmåga. Det innebär att varumärkets utformning i sig är tillräcklig för att kunna skilja märkesinnehavarens varor och tjänster från andras.  

Ha förvärvat en särskiljningsförmåga 

Ett varumärke kan också ha förvärvat en särskiljningsförmåga. Det innebär att ett varumärke har använts tillräckligt länge och i så stor omfattning att konsumenterna uppfattar märket som ett kännetecken för de aktuella varorna och tjänsterna och att det därmed fungerar som ett varumärke.  

Styrka förvärvad särskiljningsförmåga 

Uppdaterad 2023-02-07