Informationsmaterial om varumärke

Broschyr

Introduktion till varumärkesskydd (pdf 390 kB)

Klasslistor och klassrubriker

Klassboken i alfabetisk ordning (pdf 3,22 MB)

Klassboken i klassordning (pdf 3,22 MB)