Ny varumärkeslag 2019

Den 1 januari 2019 infördes flera ändringar i varumärkeslagen och anslutande författningar. Bland annat kan PRV nu registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler.

Andra förändringar är att den innehavarare som får en invändning riktad mot sitt nyregistrerade varumärke i vissa fall kan kräva att den som invänder visar att åberopade äldre varumärken använts. Dessutom ändras datum för beräkning av varumärkens giltighetstid och för ansökan om förnyelse.

Lagändringen innebär också att grundkraven för vad som anses vara en varumärkesansökan skärps. För att få ett ingivningsdatum krävs från och med den 1 januari 2019 att sökanden lämnar in:

  • en viljeförklaring att få märket registrerat
  • vem sökanden är
  • en tydlig återgivning av varumärket
  • en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser.

Detta innebär bland annat att en ansökan som enbart innehåller en klassiffra utan angivna varor eller tjänster inte kommer att få någon ingivningsdag som varumärkesansökan.

Ny tjänst för varumärkesförnyelse

Den 2 januari lanserade PRV en ny tjänst för varumärkesförnyelser. Som alla våra andra e-tjänster för varumärke och design är denna utvecklad i samarbete med den europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO.

Våra e-tjänster för självbetjäning inom varumärkesområdet

Hur påverkar den nya lagen förnyelse av ett varumärke?

  1. Ärenden med registreringsdatum till och med 2018-12-31 kommer att kunna förnyas tidigast 6 månader innan registreringsdatum och senast 6 månader efter registreringsdatum.
  2. Ärenden med ingivningsdag från och med 2019-01-01 kommer att kunna förnyas tidigast 6 månader innan ingivningsdag och senast 6 månader efter ingivningsdag.
  3. Förnyelseperioden är som tidigare 10 år.