Förnyelse och ändringar av nationella varumärken

Ta hand om ditt varumärke – kom ihåg att förnya varumärkesregistreringen och skicka in eventuella ändringar för registreringen.

Varumärkesregistrering gäller tio år

Din ensamrätt till varumärket gäller i tio år. Efter det går registreringen att förlänga tio år i taget, i princip hur många gånger som helst.

Observera att för ansökningar inkomna efter 2019-01-01 räknas tioårsperioden från och med ingivningsdatumet. För ansökningar inkomna innan 2019-01-01 räknas tioårsperioden från och med registreringsdagen.

Vem får ansöka om förnyelse?

Vem som helst kan ansöka om förnyelse. Det finns inget krav på att den som ansöker är innehavare eller på annat sätt kan styrka sin rätt till varumärket.

Förnya genom att betala

Om du vill förnya varumärkesregistreringen utan ändringar använder du e-tjänsten Svensk varumärkesförnyelse. Det är billigast och enklast.

Genom att använda e-tjänsten och betala med kort eller via internetbank förnyas ditt varumärke automatiskt med tio år när vi har registrerat din ansökan. Vi skickar förnyelsebeviset till den e-postadress som du har angett i e-tjänsten. Du betalar en lägre förnyelseavgift om du använder e-tjänsten.

Du kan också ansöka om förnyelse genom att betala in avgiften till vårt bankgiro. Skriv på inbetalningskortet vad betalningen gäller och ange varumärkets registreringsnummer. 

Du kan ansöka om förnyelse tidigast sex månader innan och senast sex månader efter att en tioårsperiod har gått ut. Avgiften är högre om du skickar in ansökan när tioårsperioden har gått ut.

Betalningsperioden börjar det datum då PRV registrerade varumärket. Avgiften beror på hur många varu- och tjänsteklasser förnyelsen gäller.

Om du inte betalar in avgiften eller om den kommer in för sent avför vi ditt varumärke ur varumärkesregistret och registreringen slutar gälla.

Svensk Varumärkesförnyelse, e-tjänst (extern webbplats)

Ansöka om ändring

Vid en ansökan om förnyelse kan du också ansöka om till exempel:

  • ändring av adress
  • anteckning av ny innehavare
  • anteckning av nytt ombud.

Om du vill anmäla ändringar i samband med förnyelse ska du göra det först innan du ansöker om förnyelse.

Ändring av innehavares namn och /eller adress varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Ändring av ombudsuppgifter, e-tjänst (extern webbplats)

Återuppta avskriven förnyelseansökan

PRV kan ta upp en avskriven förnyelseansökan till handläggning igen. För att vi ska kunna göra det behöver du komplettera ansökan inom två månader efter att den bestämda tiden har gått ut och betala en återupptagningsavgift.

Tänk på att en ansökan om ändring inte kan återupptas.

Svensk Varumärkesförnyelse, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer

Ändra uppgifter

Tid till besked - förnyelse och ändring