Ändra uppgifter

Du kan ansöka om att göra ändringar i din registrering när som helst under registreringsperioden.

PRV godkänner vanligtvis inte en ändringsansökan om den bara skickas in som mail eller fax. Du behöver lämna ansökan skriftligt och den ska vara undertecknad av dig, en behörig firmatecknare eller ditt ombud. Vilka krav vi ställer på verifieringen beror på vilken ändring som avses.

Blanketter för varumärke
( Om du vill göra en ändring ska du använda blanketten ”Anteckning/förnyelse”.)

Ändring av innehavares namn och /eller adress, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer

Krav på inskickade handlingar