Avförande av registrering

En ansökan om att avföra en registrering ur varumärkesregistret kan skickas in av varumärkets innehavare eller av ett ombud.

Ansökan ska vara undertecknad i original av innehavaren eller ombudet.

Om ett ombud skickar in ansökan ska han eller hon bifoga en fullmakt i original som ger rätt att representera innehavaren i ärendet.

Om den som ansöker om att avföra en registrering inte står som innehavare i varumärkesregistret är det viktigt att bifoga en styrkt kopia av en handling som visar rätten till varumärket.

Avregistrering/återkallande av eget varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke