Överlåta, licensiera, pantsätta

Ett registrerat varumärke är en ekonomisk tillgång som du kan licensiera, överlåta eller pantsätta.

Ett varumärke kan stå för höga ekonomiska värden och har du registrerat det kan det vara lättare att hitta affärspartners. Registreringen är en förmögenhetsrätt och värdet kan realiseras på olika sätt.

Om du inte har använt ditt varumärke under fem år i rad kan registreringen hävas av en annan person. Det görs antingen genom en ansökan om administrativ hävning till PRV eller genom process i allmän domstol.

Även en ansökan om registrering av ett varumärke kan överlåtas helt eller delvis mot avgift. Övriga regler som gäller överlåtelse av ett registrerat varumärke tillämpas även för varumärkesansökningar.

Överlåta ditt varumärke

Licensiera ditt varumärke

Pantsätta ditt varumärke