När får jag besked?

Alla varumärkesansökningar hanteras i den ordning de kommer in. Därför är antalet inkomna ansökningar den faktor som främst påverkar tiden till besked.

När får jag besked?

Ledtiderna varierar mellan de olika ansökningarna. På dessa sidor kan du se hur lång tid till besked vi har just nu.

Tid till besked - nyansökan

Tid till besked för förnyelser och ändringar - när du redan har ett registrerat varumärke