När får jag besked?

Alla varumärkesansökningar hanteras i den ordning de kommer in. Därför är antalet inkomna ansökningar den faktor som främst påverkar tiden fram tills att ärendet börjar handläggas.

Du kan snabba på processen för din varumärkesansökan genom att använda PRV:s e-tjänst Svensk varumärkesansökan. När du använder den ökar du chansen att din ansökan blir korrekt ifylld direkt, och därmed att handläggningen av ditt ärende går snabbare. Du får dessutom en lägre ansökningsavgift jämfört med om du ansöker på pappersblankett.

Svensk varumärkesansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Tänk på att vara noggrann när du fyller i din ansökan, så att allt blir korrekt ifyllt. Har du generella frågor om varumärkesansökningar kan du ringa vår kundsupport.

Kundsupport - välkommen att kontakta oss

Om du tycker det är svårt att göra en ansökan på egen hand, med de ställningstagande som krävs, kan du ta hjälp av ett ombud för varumärke.

Att tänka på om du anlitar ombud för varumärke

Om din ansökan inte är korrekt ifylld kommer du att få ett föreläggande. Ett tips är att svara så snabbt som möjligt på detta. Handläggaren fortsätter med ditt ärende först när ett svar har kommit in.

Tänk på att fyra kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få en ingivningsdag:

  1. Det ska framgå att det är en ansökan.
  2. Namn eller företagsnamn på sökanden ska framgå. 
  3. En tydlig avbildning av märket måste finnas.
  4. En uppräkning över de varor och/eller tjänster som ni avser att registrera märket för.

För att få en fingervisning om dina utsikter rekommenderar vi att du söker i minst en
varumärkesdatabas innan du skickar in din ansökan. Du ser då om det redan finns liknande varumärken registrerade.

Du hittar länkar till flera databaser här.

När får jag besked?

Hur lång tid det tar innan du får besked beror bland annat på hur många ansökningar vi får in och arbetar med. Vi informerar löpande på vår webbplats om hur granskningen fortgår. 

Tid till besked - nyansökan