Statistik varumärke

Här hittar du statistik för de nationella varumärkesansökningar som kommer in till PRV.

I tabellen direkt nedanför visar vi statistik över antalet inlämnade nationella varumärkesansökningar. Statistiken uppdateras varje månad.

ÅrJanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
2018 733  712  776  674  654  601  419  605  589  744  727   7234
2017 697  799 905  663  817  752  544  679  857  911  831  749 9204
2016 654  842  865  795 793  683  509  664  802  867  862 802 9138
2015 716  835 778  689 748  824  484  632  847  795  822  691 8861
2014 716  786  858  738  691  573  402  593  754  889  802  681  8483
2013 768 807 870 776  732 607 456  642  764  914  792  652  8780

Populära varu- och tjänsteklasserna

Statistiken på undersidorna visar de mest populära varu- och tjänsteklasserna för nationella varumärken de senaste åren och eventuella skillnader mellan olika industrier och verksamheter.
2014-2017

Fördjupad årsstatistik

Den fördjupade årsstatistiken för nationella varumärken tar upp registreringar, prioritet, invändningar och förnyelser. Vi redovisar också pågående och avförda ärenden.
Fördjupad årsstatistik för nationella varumärken

Vill du ha annan statistik?

Om du inte hittar den statistik du behöver kan PRV:s uppdragsverksamhet PRV InterPat ta fram den mot en avgift.
PRV InterPat
08-782 28 85
interpat@prv.se

Svensk Varumärkesdatabas