Internationell registrering av design

Med bara en ansökan, ett språk och en valuta kan du få en designregistrering i över 65 länder.

Haagsystemet är ett internationellt registreringssystem som gör att privatpersoner och företag kan söka designregistrering i flera länder samtidigt med en ansökan. Det administreras av World Intellectual Property Organization, WIPO.

Genom EU:s anslutning till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av design kan du som är svensk medborgare använda systemet. Om du vill ansöka om internationell registrering vänder du dig direkt till WIPO. Sverige är inte anslutet till systemet som enskilt medlemsland. Däremot kan en internationell registrering få giltighet i Sverige genom att du designerar registreringen till EU.

WIPO (extern webbplats)  

Handläggningstid

Ansökningar behandlas i varje sökt land enligt nationell rätt. Handläggningstiden i de olika länderna kan variera, men går sällan över 6 månader.

Enligt Haagsystemets regler ska ländernas immaterialrättsmyndigheter godkänna eller neka registreringen inom sex månader.

Om den nationella immaterialrättsmyndigheten inte har avslagit designen inom sex månader ska den automatiskt registreras i landet från det att tidsfristen gick ut.

Elektroniskt förnyelsesystem

WIPO har ett elektroniskt förnyelsesystem på nätet för att förnya internationella designregistreringar. Systemet underlättar genom att:

  • Visa designen som ingår i registreringen
  • Låta användarna ange vilken design de vill förnya (om det är flera i en samregistrering).
  • Låta användarna specificera i vilket land de vill förnya designregistreringen
  • Automatiskt räkna ut förnyelseavgiften.

Internationella registreringssystemet, WIPO (extern webbplats)

Länder anslutna till Haagsystemet, WIPO (extern webbplats)