De lagar och regler som rör designskyddet hittar du främst i mönsterskyddslagen (1970:485) och mönsterskyddsförordningen (1970:486) på Riksdagens webbplats.

Mönsterskyddslagen

Mönsterskyddslagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för registrering av design.
Mönsterskyddslagen

Mönsterskyddsförordningen

Mönsterskyddsförordningen innehåller relativt detaljerade bestämmelser om designregistret, vad en ansökan om ett designskydd ska innehålla, avgifter för olika designärenden, med mera.
Mönsterskyddsförordningen

Förslag till ny formskyddslag

En mönsterutredning föreslår att en helt ny lag ska ersätta den nuvarande mönsterskyddslagen från år 1970. En viktig målsättning för utredningen är att så långt möjligt uppnå en harmonisering mellan de nordiska ländernas lagstiftning om skydd för formgivning.
Förslag om formskyddslag SOU 2001:68 

Svensk Designdatabas