De lagar och regler som rör designskyddet hittar du främst i mönsterskyddslagen (1970:485) och mönsterskyddsförordningen (1970:486) på Riksdagens webbplats.

Mönsterskyddslagen

Mönsterskyddslagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för registrering av design.
Mönsterskyddslagen

Mönsterskyddsförordningen

Mönsterskyddsförordningen innehåller relativt detaljerade bestämmelser om designregistret, vad en ansökan om ett designskydd ska innehålla, avgifter för olika designärenden, med mera.
Mönsterskyddsförordningen

Svensk Designdatabas