Betala årsavgiften

För att upprätthålla din ensamrätt måste du varje år betala en avgift, årsavgift.

 De första två åren efter ansökningsdagen är avgiftsfria, din första årsavgift ska betalas när din patentansökan går in på sitt tredje år. Detta gäller även om din ansökan mot förmodan fortfarande är under behandling och patent inte har hunnit meddelas. Därefter ska avgiften betalas årligen. Årsavgiften ska betalas i förskott och ha kommit in till PRV senast på förfallodagen, som är den sista dagen i den kalendermånad då din patentansökan lämnades in.

Rätt belopp

Årsavgifternas belopp stiger successivt under patenttiden. För att vara säker på att du betalar rätt belopp bör du kontrollera årsavgiftens storlek på denna webbplats.

Ingen faktura

Du måste själv komma ihåg att betala avgiften vid rätt tid och med rätt belopp eftersom PRV inte skickar dig någon faktura.

20% högre avgift

Om du inte betalar årsavgiften senast på förfallodagen har du möjlighet att betala med 20% förhöjning av belopp inom sex månader. Om den förhöjda avgiften inte är betald inom den tiden avförs patentet och du har förlorat din ensamrätt.

Svensk Patentdatabas