Krav på ditt varumärke

Ditt varumärke måste uppfylla vissa krav för att det ska gå att skydda. Ta reda på om kraven är uppfyllda innan du ansöker om varumärkesskydd. 

Information

Information om svartvita märken, OHIM
Information om gemensam praxis för förväxlingsbarhet, OHIM

Svensk Varumärkesdatabas
Svensk Varumärkesansökan