Varför varumärkesskydd?

Att skydda ditt varumärke gör att ingen annan har rätt att använda märket på sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Det ger dig ensamrätt. 

Ger ensamrätt

I en tid där utbudet av både varor och tjänster hela tiden ökar blir varumärket en allt viktigare del av företaget. Varumärket är det som kommer att symbolisera din profil och ditt anseende. Att registrera ditt varumärke hos PRV är det säkraste sättet att få ensamrätt till ditt kännetecken. Registreringen gäller i tio år och kan därefter förlängas med tio år i taget.

Ensamrätten gör att ingen annan har rätt att använda märket på sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända handlar det om ett varumärkesintrång och du kan vända dig till Patent- och marknadsdomstolen. Domstolen kan i sin tur förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.  

För bättre affärer

Ett skyddat varumärke är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer. Varumärket hjälper dig att nå ut till allt från kunder till affärspartners och investerare. Ett skyddat varumärke kan alltså höja värdet på ditt företag.

Broschyr

Broschyr om varumärke