Gå till innehållet

Val av ombud för varumärke

Ibland kan det vara bra att anlita ett ombud för att hantera dina varumärkesärenden. PRV kan ge dig allmänna tips om vad du bör tänka på vid urvalet.

Ett ombud kan hjälpa dig i hela processen med själva ansökan men även övrig rådgivning och hjälp med svaromål på förelägganden.

PRV kan ge dig allmänna tips, men inte specifika rekommendationer om vilka ombud som är särskilt kunniga eller lämpliga för just dig. 

Vad ska jag tänka på när jag väljer ett ombud för varumärke?

  1. Som svensk sökande har du inget krav på dig att använda ombud när du lämnar in din varumärkesansökan. En annan sak är att du kan ha nytta av sakkunnig hjälp, inte minst i affärskritiska eller komplexa situationer.
  2. Professionella aktörer som kan agera ombud i varumärkesärenden finns på bl.a. patentbyråer och advokatbyråer specialiserade inom immaterialrätt. Även andra konsulter med inriktning på varumärkesfrågor finns att vända sig till.
  3. När du väljer ombud är det naturligt att du anlitar någon med erfarenhet och specialkompetens inom området. Frågor som ofta kan dyka upp inför och under ett varumärkesärende är sådana som klassning, val av märkestyp eller hur du ska agera om du stöter på hinder.
  4. Det är även viktigt att ditt ombud förstår ditt affärssammanhang och på vilket sätt du kommer att använda ditt varumärke. Vilka faktorer är viktigast för just dig? Det kan exempelvis vara strategisk kompetens, processvana, internationellt kontaktnät eller kanske kopplingen till upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
  5. Du kan ställa frågan till ditt ombud om det finns risk för en intressekonflikt mellan dig och ombudets befintliga kunder.
  6. I Sverige är många yrkesverksamma ombud organiserade i föreningar och samfund. Många patentombud är anslutna till Svenska patentombudsföreningen SPOF, flertalet patentbyråer är anslutna till Sveriges patentbyråers förening SEPAF och advokater är anslutna till Advokatsamfundet. Via dessa organisationer kan du söka efter ett lämpligt ombud. Utöver detta går det givetvis bra att använda sökverktyg på internet. Förslag på sökord är ”ombud”, ”varumärke” och ”immaterialrätt”.
  7. Ett tips är att kontakta flera ombud för att höra vad de har att erbjuda dig. Många ombud erbjuder ett första förutsättningslöst möte. Be gärna ombudet att uppskatta kostnaden för ditt ärende. Du kan på så sätt jämföra priser mellan olika aktörer. Givetvis är ombudets erfarenhet och kompetens relevant jämte priset.
  8. Det krävs ingen auktorisation för att uppträda som ombud i Sverige. Däremot krävs en auktorisation eller särskild behörighet för att agera ombud inför EUIPO som är EU:s registreringsmyndighet för varumärke och design. På EUIPO:s webbplats finns ett verktyg där du själv kan söka efter svenska ombud som kan uppträda hos EUIPO.

Ombud och delgivning

Genom den nya varumärkeslagen infördes bestämmelser om delgivningsombud. En innehavare av en varumärkesregistrering, som varken har hemvist eller bedriver näringsverksamhet i Sverige, ska till PRV anmäla ett delgivningsombud med hemvist i Sverige. Är du en utomlands bosatt innehavare av ett varumärke, och inte har anmält ett ombud i Sverige, anses du delgiven när den handling som ska delges sänts till din i varumärkesregistret antecknade adress.