E-tjänster

Här finner du våra e-tjänster för självbetjäning inom varumärkesområdet.

Ansöka om svenskt varumärke 

Här lämnar du enkelt in din varumärkesansökan. Du betalar direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

Svensk Varumärkesansökan

Om varumärkesansökan

Förnya ditt registrerade varumärke

Här ansöker du om förnyelse av ditt varumärke. Du betalar din ansökan direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

All korrespondens som gäller förnyelseansökan skickar PRV till den som har gjort ansökan..

Svensk Varumärkesförnyelse

Ändra och överlåta

Ändring av innehavares namn och /eller adress varumärke
Vad är en firmaändring? Läs mer

Överlåtelse av varumärke
Vad är anteckning av ny innehavare? Läs mer

Administrativ hävning varumärke
Vad är administrativ hävning? Läs mer

Skicka uppdragsbeställningar och hämta rapporter

Genom tjänsten PRV InterPat Secure skickar du in beställningar av uppdrag till PRV InterPat. Här hämtar du också den färdiga rapporten när uppdraget är klart.
PRV InterPat Secure

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.

Utbildning

Våra kurser och seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.