Databaser

I Sverige gäller nationella varumärken som registreras av PRV, EU-varumärken som registreras av EUIPO och internationella varumärken som registreras av WIPO och som omfattar Sverige. För att du ska få en fullständig bild över vilka varumärken som gäller i Sverige behöver du därför söka i flera databaser.

Svensk Varumärkesdatabas

I PRV:s databas finns varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar som har registrerats av PRV och gäller i Sverige. Databasen har uppgifter om varumärkets innehavare och/eller vilka varor eller tjänster som varumärkesansökan eller -registreringen omfattar. För att få en fullständig bild över vilka varumärken som gäller i Sverige behöver du även söka i e-search plus och TMView.

Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

EU-varumärken

I eSearch plus finns detaljerad information om EU-varumärken, det vill säga varumärken som gäller i alla EU-länder, och därmed även i Sverige. Registret tillhör European Union Intellectual Property Office, EUIPO.

eSearch plus (extern webbplats)

TMview

TMview är en databas för varumärken från hela Europa och en del utomeuropeiska länder. Här kan du bland annat hitta internationella varumärken som registrerats av WIPO och omfattar Sverige.

TMview (extern webbplats)

Internationella varumärken sökta via Madridsystemet

Madrid Monitor är en databas med detaljerad information om internationella varumärken som är sökta via Madridsystemet. Registret tillhör World Intellectual Property Organization, WIPO.

Madrid Monitor (extern webbplats)

Klassificera dina varor och tjänster

TMclass är ett verktyg med en omfattande lista av klassificeringsbegrepp som hjälper dig att klassa varor och tjänster online. TMclass är ett samarbete mellan ett stort antal myndigheter som lämnar data till tjänsten.

TMclass (extern webbplats)

Likhetsbedömning

CF Similarity är ett sökverktyg vid EUIPO som du kan använda för att bedöma om varor och tjänster anses vara likartade eller inte.

PRV använder verktyget som riktlinjer. Bedömningarna i CF Similarity är därför inte rättsligt bindande på något sätt.

Beroende på situation kan PRV:s bedömning från fall till fall skilja sig från den som visas i verktyget. Det kan också hända att PRV eller andra myndigheter som är med i samarbetet inte har hunnit uppdatera databasen med uppgifter från senare rättsfall. PRV ansvarar för uppdatering och underhållande av verktyget endast beträffande svensk praxis.

CF Similarity (extern webbplats)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter av varumärkesfrågor.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som PRV:s bibliotek tar fram. Den innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design-, upphovsrätts- och personnamnsområdet. Innova finns att använda gratis på webben.

Innova (extern webbplats)

Uppdaterad 2023-04-21