Invändning

PRV meddelar ny design i Svensk designtidning för att allmänheten ska ha möjlighet att invända mot en registrering.

En invändning kan komma från någon som tycker att en design är för lik en produkt som redan finns på marknaden.

Den som vill invända mot en registrering ska göra det till PRV skriftligen inom två månader från registreringsdagen, det vill säga den dag då PRV fattar beslut om registrering och publicerar ansökan i Registreringstidning för design.

Invändningen kan göra att den registrerade designen hävs, helt eller till viss del. PRV tar ställning till om invändningen är motiverad och innehavaren får alltid möjlighet att kommentera innan vi fattar ett beslut.

En invändning kan till exempel grunda sig på att:

  • den sökande inte har rätt till den registrerade designen, till exempel för att personen har överlåtit designen eller inte är formgivare
  • kravet på nyhet eller särprägel inte är uppfyllt
  • det finns något i designen som är ett hinder mot mönsterrätt enligt mönsterskyddslagen eller liknande.

Vem får invända?

I stort sett kan vem som helst invända mot en registrering, men vissa invändningar får enligt lag bara göras av personer som har särskilt intresse och skäl för det.

Om skälet till att invända mot en registrering är att:

  • en sökande inte har rätt till en registrerad design får invändningen bara göras av den som anser sig äga rättigheten.
  • en registrerad design strider mot en tidigare design, eller om en registrerad design innehåller någon annans firma, varukännetecken, konstnärsnamn eller släktnamn får invändningen bara göras av den som äger rättigheten.
  • designen innehåller så kallade officiella beteckningar och liknande får invändningen bara göras av den som berörs av rättigheten.

Svensk designtidning