Avgifter för design

Här hittar du samlad information om avgifter för din designansökan.

Ansökningsärenden

När du lämnar in din ansökan om designregistrering till PRV ska du samtidigt betala ansökningsavgiften.

Avgifter för myndighetsutövning är utan moms. Det rör till exempel ansöknings- och registreringsärenden, kopior och utskrifter av allmänna handlingar.

Avgifter för ansökan enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Avgifter för ansökan enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486) Avgift SEK

Ansökningsavgift för registrering av mönster. Ansökan som ges in via PRV:s verktyg för elektronisk ingivning. En femårsperiod (enligt 29 § 1a)

2 000

Annan ansökan. (Enligt 29 § 1b)

2 500
Per ytterligare femårsperiod. Gäller i samband med registrering, se ovan. 2 200
Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifter Avgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första. 200
Återupptagningsavgift. 500
Förnyelseavgifter
Förnyelseavgifter Avgift SEK
Förnyelseavgift vid elektronisk förnyelse av registrerat mönster. Per femårsperiod. (Enligt 30 § 1a)
Klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer, se nedan.
2 500
Annan förnyelse, 5år. (Enligt 30 § 1b) 3 000
Tilläggsavgifter
Tilläggsavgifter Avgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod. 500
Avgifter enligt förordning (2009:1576)
Avgifter enligt förordning (2009:1576) Avgift SEK
Ansökan om anteckning av ny innehavare 900
Ansökan om anteckning av ny licens 900
Avgifter enligt förordning (2009:1576)
Avgifter enligt PRVFS 2009:11 Avgift SEK
Prioritetsbevis. 350
Bevis om registrerat mönster. 100
EU-formgivning
EU-formgivning Avgift SEK
Avgift för vidarebefordran av ansökan om EU-formgivning till EUIPO. 500
Avgift för att utfärda det intyg som avses i artikel 78.5 i rådets förordning nr 6/2002 om EU-formgivning (Ombud inför EUIPO). 1 200