Databaser

Sök i databaser efter design som är registrerad i Sverige och utomlands. 

Svensk Designdatabas

I Svensk Designdatabas finns registrerad design som är gällande i Sverige. Här kan du bland annat se bilder av design och få information om innehavare och skyddstider. 

Svensk Designdatabas

Sökhjälp med filmad interaktiv instruktion

Svensk Designdatabas - sökhjälp

Sökhjälp:
Guide till sökning för utskrift 
Klasslista för Design Alfabetisk Locarno 
Klasslista för Design Klassvis Locarno

Design skyddad inom EU

European Union Intellectual Property Office, EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (varumärken och design), finns belägen i Alicante i Spanien. I EUIPO:s databas över registrerad design hittar du information om de designregistreringar som gäller inom EU.
eSearch plus

Internationella designregistreringar - WIPO

I Hague Express finner du internationella registreringar från 1999 och framåt. Internationella registreringar som har designerat EUIPO gäller i Sverige.
Hague Express
Guide till sökning

Designregistreringar i många länder

Designview är en central åtkomstpunkt till den information om registrerade formgivningar som innehas av någon av de deltagande nationella myndigheterna för immaterialrätt. Sökverktyget för formgivningar baseras på de uppgifter som ingår i de deltagande myndigheternas register samt hos WIPO och EUIPO.
Designview

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter på designfrågor.
BiblioteksSök

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Webbsända seminarier

Våra webbsända seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.

PRV InterPat

Vi erbjuder svenskt och internationellt näringsliv kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design.