Lagar och regler

Lagar och regler som rör designskyddet hittar du främst i mönsterskyddslagen (1970:485) och mönsterskyddsförordningen (1970:486) på Riksdagens webbplats.

Mönsterskyddslagen

Mönsterskyddslagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för registrering av design.
Mönsterskyddslagen

Mönsterskyddsförordningen

Mönsterskyddsförordningen innehåller relativt detaljerade bestämmelser om designregistret: vad en ansökan om ett designskydd ska innehålla, avgifter för olika designärenden och liknande.

Mönsterskyddsförordningen

Svensk Designdatabas