Licensiering av ditt designskydd

Genom ett licensavtal kan du ge en annan person eller ett företag rätt att mot betalning utnyttja hela eller delar av din registrerade design.

Licensen kan gälla ett visst land eller vissa geografiska områden.

Exklusiv licens

En exklusiv licens betyder att licenstagaren har ensamrätt till all användning av din design. Det kan till och med utesluta dig från att använda designen trots att du äger registreringen.

Enkel licens

En enkel licens betyder att du behåller rätten att ingå flera licensavtal. Då kan fler få rätt att använda din design.

Det är viktigt att formulera avtal så att de speglar vad du och din motpart kommer överens om. Därför kan det vara bra att ta hjälp av en jurist eller annan kunnig person om du är osäker på hur ni ska skriva.

Anteckning om licens

För att få igenom en anteckning om licens i designregistret behöver PRV få in en ansökan med de uppgifter som du vill ha noterade. Det räcker alltså inte att bara skicka in licensavtalet.

Ansökan kan göras både av dig som licensgivare och av licenshavaren. Den ska innehålla:

  • licensavtalet i original, bestyrkt kopia eller ett bestyrkt utdrag av den del av handlingen som gäller den registrerade designen
  • licenshavarens namn eller firma och postadress
  • uppgift om datum för licensavtalet.

Ansökan kan också innehålla en begäran om att begränsningar i licenshavarens rätt ska antecknas, till exempel att licensen är:

  • exklusiv eller icke-exklusiv
  • tidsbegränsad
  • geografiskt begränsad.