Blanketter

Här hittar du blanketter för att till exempel söka nytt utgivningsbevis, förnya ditt befintliga utgivningsbevis, ändra titel, byta ägare och byta utgivare.

Blanketterna är i pdf-format

Du kan fylla i blanketterna direkt på skärmen, men du behöver skriva ut dokumentet för att kunna signera med ditt namn. Du behöver också Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa, fylla i och skriva ut blanketterna.

Blanketter för utgivningsbevis

Observera att blanketter alltid ska lämnas in i original till PRV.

Ansökan om nytt utgivningsbevis (pdf 69 kB)

Ansökan om ändrad titel för utgivningsbevis (pdf 57 kB)

Anmälan om ny ägare för utgivningsbevis (pdf 757 kB)

Anmälan om byte av ansvarig utgivare för utgivningsbevis (pdf 64 kB)

Anmälan om ställföreträdande utgivare för utgivningsbevis (pdf 60 kB)

Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis (pdf 58 kB)

Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis (pdf 48 kB)

Begäran om återkallelse av utgivningsbevis (pdf 40 kB)

Fullmakt utgivningsbevis (74 kB)

Lämna in din blankett

Observera att blanketter alltid ska lämnas in i original till PRV. Du kan lämna in dina blanketter till oss på olika sätt.

Skicka per post

Skicka dina handlingar per post:

PRV
Box 530
826 27 Söderhamn

Lämna in själv

Du kan själv lämna in dina blanketter i vår reception på Kungsgatan 8 i Söderhamn eller på Valhallavägen 136 i Stockholm.

Skicka inte in via e-post och faxa inte

Samtliga blanketter måste sändas in till PRV i original, skicka dem därför inte via e-post eller fax.