Exempel på innehåll i ett sekretessavtal

Sekretessavtal kan ofta behövas när du berättar om din idé innan den har nått marknaden.

Det kan till exempel handla om samtal med framtida medarbetare, konsulter, samarbetspartners och investerare. Du bör noga tänka på både vad du berättar och överväga att bara visa mindre delar av din idé eller produkt.

Det är bra att veta att investerare och andra i liknande roller inte gärna skriver på sekretessavtal tidigt i en process eftersom det kan riskera deras framtida investeringar. 

Exempel på innehåll i ett sekretessavtal

Det här kan ingå i ett sekretessavtal:

Sekretessavtalet gäller mellan/för bestämda parter.

 • Vem eller vilka tillhandahåller konfidentiell information?
 • Vilka är bundna av avtalet?
 • Kontrakt med individer eller bolag: vilka omfattas av undergruppers avtal?
 • I vilket syfte tillhandahålls informationen och på vilket sätt eller under vilka förutsättningar är informationen tänkt att användas?
 • Avgränsa vidare spridning av informationen.
 • Bedöm tidsspannet då informationen har kommersiellt värde och vilken skada ett eventuellt avslöjande skulle innebära.
 • Finns det information inom företaget som undantas sekretessförbindelsen och i så fall vilken?

Hemlighållande av patenterbara delar (för att bevara nyhetsvärdet).

 • Om det finns sådan information bör detta ha egna klausuler för viten och liknande.

Vem äger de immateriella rättigheter som skapas under tiden?

 • Vilken typ av information omfattas av avtalet?
 • Upphovsrätter 
 • Kundregister och andra kringliggande rättigheter
 • Immaterialrätter som deltagarna "tar med sig in i verksamheten".
 • Företagshemligheter
 • Know-how

Definiera vad som händer om någon slutar eller dör.

 • Konkurrerande verksamhet, Non compete clause (NCC)
 • Viten
 • Ska information och arbetsmaterial återlämnas efter anställningen eller efter att uppdraget fullgjorts?

Definiera hur länge avtalet ska gälla efter anställning.

 • Vaksamhet för att avtalet inte går för långt.

Definiera hur eventuella tvister ska lösas.

 • Alternativ tvistelösning
 • Lagvals- och forumregler
 • Överväg bestämd påföljd i form av vite