Öppen innovation och immateriella tillgångar

Det är viktigt att du skyddar dina immateriella tillgångar när du samarbetar och öppet delar idéer och kunskap.

Öppen innovation är när en innovationsprocess involverar flera aktörer i syfte att förkorta tiden för utvecklingsarbete. I ett samarbete kan till exempel ett mindre företag tillföra spetskompetens som kan matcha ett större företags behov. I gengäld får det mindre företaget ta del av en bredare kompetens och ibland en testmiljö för sin teknik

En vanlig missuppfattning är att ordet ”öppet” betyder att man inte skulle vara intresserad av att bevaka sina innovationer, eftersom man tänker att det handlar om ett fritt delande ändå. Visst kan det handla om ett fritt delande, men det kräver också att man äger något som man kan dela. Då blir immaterialrätten viktig. Välj vad du vill dela och fundera också på om du behöver skriva ett sekretessavtal.

Patent och öppen innovation

Inom öppen innovation spelar patent en viktig roll. De fungerar som ett intyg på vad som utvecklats tidigare och gör det möjligt att prata fritt om tekniken. Ett samarbete eller en affär underlättas av att i förväg paketera tekniken i patent, som sedan kan licensieras eller säljas.

Eftersom patentet beskriver den teknik som utvecklats blir det också lättare att se vem som bidrar med vad i ett samarbete. Minst lika viktigt är det att hantera det som parterna uppfinner gemensamt. Det kan också hanteras med patent.

Hur blir du en del av öppen innovation?

Här är några exempel på hur nätverk för öppen innovation kan bildas och se ut. Du kan bli en del av öppen innovation genom till exempel:

  • att beskriva ditt utvecklingsbehov på en internetbaserad plattform där andra kan matcha just ditt behov av utveckling, så kallad crowdsourcing.
  • crowdsourcing kan du bjuda in andra att ta fram en lösning på ett problem.
  • att delta i stora samarbeten med flera företag och akademiska institutioner.
  • att gå samman med ett eller flera andra bolag och lägga egna utvalda patent i en gemensam pool, patentpool. Företag i patentpoolen kan licensiera eller byta patent med varandra.

Ett bra samarbete kräver avtal

Det måste vara tydligt vem som äger vilka immateriella tillgångar, vem som får använda dem och på vilket sätt. Därför bör du skriva avtal. Vid öppen innovation är det viktigt att du avtalar om:

  • vilka immateriella tillgångar som du bidrar med (kallas på engelska background),
  • vad som ska hända med det som ni skapar gemensamt (foreground),
  • vad som ska hända med det som var och en utvecklar på egen hand under projektet (sideground),
  • vad som ska hända efter projektets avslut (postground).

Innan ni skriver ett samarbetsavtal kan det vara bra att göra ett sekretessavtal, som reglerar vad sekretessen omfattar och hur länge.

Rättigheterna till den gemensamma teknologin kan sedan behöva regleras i ytterligare avtal.

Mer information om avtal

Stöd och mer information

Avtalsfrågor vid öppen innovation kan vara komplicerade. Om du inte själv har stor kunskap rekommenderar vi att du tar hjälp av till exempel en företagsfrämjare.

Företagsfrämjare, tips på aktörer