Samarbeta med andra företag

Du som har ett mindre företag kan ha fördelar av att samarbeta med ett större företag. En anledning kan till exempel vara att du vill förkorta tiden för ett utvecklingsarbete. Här ger vi dig några råd.

Tänk igenom vad du behöver och när?

Gör en utvecklingsplan för ditt företag eller din produkt/tjänst och tänk igenom vilket stöd eller samarbete du behöver och när det behövs.

  • Vill du ha tillgång till kunskap inom ett speciellt verksamhetsområde
  • Vill du nå många potentiella kunder och samarbetspartners, eller få tillgång till stora nätverk?
  • Vill du få finansiering?
  • I vilket skede i din affärsutveckling behöver du stödet?

Tänk på att det är lättare att hitta en affärsmodell som gynnar båda parterna utanför storföretagets kärnområden. Undvik därför kärnområden, om du inte planerar att sälja ditt företag till storföretaget.

Det är också viktigt att du innan ett samarbete har inventerat dina immateriella tillgångar och kan visa att du har insikt och kontroll över dem.

Börja gärna med att göra företagstestet Genomlysningen som ett första steg till att börja inventera dina immateriella tillgångar.

Företagstestet Genomlysningen

Hitta rätt stor-företag för just dig

Omvärldsbevaka var företag med just den kapacitet som du behöver kan finnas.

  • Finns det mässor eller konferenser där du kan få mer information och knyta kontakter?
  • Finns det digitala forum som du kan gå med i (crowdsourcing)?
  • Finns det universitet, högskolor, forskningsstiftelser eller myndigheter som arbetar inom ditt område och via vilka du kan knyta kontakter? Kanske finns redan etablerade samarbeten som du kan gå in i?
  • Kontakta en företagsfrämjare som kan hjälpa dig komma i kontakt med lämpligt storföretag.

Företagsfrämjare, tips på aktörer

Gör tydliga spelregler för det första mötet

Inled med att bestämma spelregler för det första mötet så att alla vet vad som ska diskuteras, vad som inte får diskuteras och hur information hanteras efter mötet. Det finns mallar att ta del av från till exempel RISE, Sveriges forskningsinstitut för innovationspartner.

Använd den så kallade ”black box-metoden”. Den innebär att du vid det första mötet förmedlar affärsidéen och vilken nytta den skapar, men inte hur din lösning ser ut. Försök samtidigt att vara så konkret du kan och förklara hur båda kan tjäna på affären. Om storföretaget visar intresse för din idé kan ni i nästa skede skriva en avsiktsförklaring eller ett sekretessavtal.

Skriv avtal

Skriv avtal som tar upp alla olika skeden av och aspekter på samarbetet. Ta även upp hur ni ska kommunicera med varandra och omvärlden, till exempel när och hur saker ska offentliggöras.

Avtal om immateriella tillgångar

Om patent på tekniska lösningar

Vissa storföretag vill gärna att det finns ett patent, eller en inlämnad patentansökan, men det är oftast inget måste.

Det är viktigt att tänka på tajmingen för en eventuell patentansökan i förhållande till utvecklingsstatus och samarbetet. Konsultera gärna ett patentombud.

Uppdaterad 2023-02-13