Algoryx - litet mjukvaruföretag med stora planer

Algoryx säljer simuleringsverktyg riktade till industrin och till skolor, men deras allra viktigaste tillgång är företagets personal. Snart vill de vara tio gånger större än idag.

Algoryx sysslar med visuella simuleringsverktyg och säljer programvara och tjänster till företag och skolor. "Mjukvarubaserade produkter och tjänster ställer extra höga krav på arbetet med immateriella tillgångar", säger VD Kennet Bodin och berättar att de två produkter som Algoryx säljer är ett simuleringsverktyg riktat till industrin och ett riktat till skolor för att användas i utbildning. Med verktygens hjälp kan man visuellt simulera hur olika föremål interagerar i en process, till exempel hur stenar på ett rullband, vätskor i en tank eller robotarmar rör sig.

Olika kundgrupper innebär skilda utmaningar

Kunderna är antingen slutanvändare eller företagskunder. Med de båda kundgrupperna kommer olika utmaningar. Slutanvändaren sitter ofta fast i befintliga system och det är svårt att få dem att byta; i mjukvarusystem sitter komponenterna ihop och man kan inte bara byta en. Tunga varumärken har här en fördel eftersom de kan satsa mer på marknadsföring. Med företagskunderna är utmaningen en annan. "Vi vill sälja licenser och det är viktigt att skydda vår produkt så att kunderna inte kan titta på våra lösningar och kopiera dem", säger Kennet Bodin.

Att ha många kunder är viktigt, eftersom det gör företaget mindre känsligt för att enskilda kunder vill köpa hela verksamheten, istället för att licensiera en produkt. Algoryx vill inte bli uppköpta utan fortsätta som idag. I förhållande till hela omsättningen så kan en kund utgöra en (alltför) stor del och ju fler kunder företaget har desto mindre blir det problemet. "Vi är små idag, men vi vill bli tio gånger större", fortsätter VDn.

Personer och relationer är viktigast

I arbetet med företagets tillgångar är personalen viktigast. I nästkommande steg vill Algoryx växa till två eller tre gånger större än idag. Då kommer andra faktorer att bli allt viktigare – som partnerskap, distributionskanaler och tillgång till återförsäljare. "Visst är patent eller olika arbetssätt viktiga men nu när man ska expandera är det främst relationer som styr affärerna", menar Kennet Bodin. Algoryx arbete med immateriella tillgångar sker mest i den egna organisationen men inom vissa områden har det tagit hjälp utifrån. Med patent och varumärken har de tagit hjälp av ett ombud och runt databaser och kundregister har de fått hjälp med research och listor av en konsult.

Chalmers KTH och Stanford är alla samarbetspartners, men den viktigaste är Umeå universitet som är starkast i Europa på det här forskningsområdet. "Partnerskap är viktiga för framtida expansionsmöjligheter, det är helt enkel genom dem man växer. Nästa steg är att etablera ett kontor på den amerikanska västkusten, i närheten av Los Angeles", avslutar Kennet Bodin förhoppningsfullt.

Intervjun gjordes 2013.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online