elektroniskt lås
Produkt | Varumärke | Patent

ASSA ABLOYs nyckel till framgång

Nästan alla äger någon typ av nyckel och om du tar en titt på den som går till din dörr är sannolikheten stor att den är märkt med bokstäverna ASSA. Genom att hantera sina immateriella tillgångar hos bland andra PRV har låsföretaget flyttat över säkerhetsmöjligheterna till nätet – utan att tumma på dess kvalitet.

Låsföretaget ASSA ABLOY har funnits sedan 1994 och är en hopslagning av svenska ASSA och finska ABLOY. Sedan tolv år tillbaka har vd:n Johan Molin byggt upp en framgångsrik strategi för företaget; möjligheten att växa både organiskt och oorganiskt. Genom att köpa företag som på ett eller annat sätt kompletterar låsföretagets verksamhet kan det fortsätta att växa – och genom företagets hantering av de immateriella rättigheterna hos bland annat PRV sker detta på det säkraste sättet.

Katarina Wendin, global IP-chef på ASSA ABLOY, berättar att företaget arbetar med "door opening solutions"; det vill säga det som kan öppnas och ge en person tillgång till något – oavsett om det gäller ett rum som öppnas genom en dörr eller en digital lösning som öppnas genom ett inlogg.
– När det kommer till immaterialrätt är vårt företag uppdelat i sex olika affärsområden. Varje affärsområde ansvarar för att deras immateriella rättigheter hanteras på bästa möjliga sätt utifrån deras behov och förutsättningar, säger hon.

Testar marknaden med PRV

I Sverige är det en del av ASSA ABLOYs immaterialrättsstrategi att skydda sina varumärken och produkter hos PRV, Patent- och registreringsverket. Katarina Wendin berättar att registreringen av exempelvis ett patent är ett sätt att testa marknaden, försäkra sig om att de är ensamma om den tekniska lösningen och säkerställa att den är skyddad från dag ett.
– Vi får en bra sökrapport av PRV, där vi ser nyhetsvärdet i det vi lämnar in. För en rimlig kostnad får vi ett prioriteringsdatum och en nyhetsundersökning, samtidigt som vi säkerställer att de immateriella rättigheterna är våra under tiden vi eventuellt söker skydd i andra länder och på andra marknader. PRV är ett verktyg i vår immateriella verktygslåda för att driva affärer framåt och de hjälper oss att skärpa våra verktyg för att lyckas, både globalt och digitalt.

Sedan de digitala låsmöjligheterna började utvecklas i snabbare takt har ASSA ABLOYs produkter dykt upp i allt fler sammanhang. I dag arbetar de bland annat med "trusted identities" och "hospitality" för att hjälpa kunder att hålla sig säkra digitalt. Från ett immaterialrättsligt perspektiv har företaget ställts inför fler utmaningar i och med globaliseringen.
– I dag behöver vi skapa digitala lösningar som ska vara globala, vilket innebär att vi behöver ett globalt immaterialrättsskydd. Samtliga affärsområden är överens om att vissa marknader är viktigare än andra och att vi inte behöver täcka hela världen, men vi behöver fortfarande samarbeta med varandra på en ny nivå för att kunna säkerställa att vi bibehåller vår starka position på marknaden även i den digitala världen. Det är ett arbete som vi precis har påbörjat men som vi kommer att arbeta mycket med framöver.

Intervjun gjordes 2017.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online