Man i svart träningströja och shorts.
Foto: Bersa
Kläder | Design

Casall – hållbart varumärke för en stark framtid

Svenska träningsföretaget Casalls affärsstrategi innehåller en tydlig plan för företagets varumärken – något som är viktigt inte minst när man expanderar till nya marknader, berättar grundaren och VD Carl-Axel Surtevall.

Miljöarbetet och varumärke är två av grundpelarna i svenska träningsföretaget Casall.

- Utan dem finns det ingen framtid, säger VD Carl-Axel Surtevall.

Att registrera varumärket är en liten investering i förhållande till värdet det kan ge. Det är hans erfarenhet. Sedan 1984, då man startade Sveriges första tjejgym, har man utvecklat och sålt redskap och kläder. Redan från början registrerade man ordet Casall och idag har man förutom ordmärket och figurmärket (företagets logotyp) ett tjugotal registrerade produktnamn.

- Varumärket är grunden i hela vår verksamhet och utan det hade vi inte kunnat utvecklas och skapa värde i företaget.

Strategiska varumärkesregistreringar

Carl-Axel menar att varumärket är mer eller mindre avgörande i alla affärer de gör. De har sedan starten varit strategiska och registrerat varumärket Casall på alla marknader de är verksamma. Men också på de marknader de anser vara nyckelmarknader i framtida expansion.

- Vi gör regelbundna avstämningar med våra partners som sköter vår portfölj. Mardrömmen är att vilja expandera till en ny marknad men inte kunna det på grund av problem med varumärket, säger Carl-Axel.

I takt med mer hemarbete har efterfrågan av utrustning för hemmabruk ökat och företaget är i en kraftig tillväxtperiod.

Tydlig hållbarhetsstrategi viktigt för varumärket

Miljö och hållbarhet är en viktig del av varumärket Casall. Drygt 90% av kläderna tillverkas i Europa och senast 2025 ska samtliga konsumentprodukter vara tillverkande av återvunnet material eller andra typer av material som är cirkulära. Som det ser ut nu så når de det målet för kläder redan 2022.

- Vi arbetar också hårt för att minimera vår plastanvändning och har bara under föregående år minskat plasten med cirka 25 ton genom att förändra vissa förpackningar, berättar Carl-Axel.

Designregistreringar är en snabb väg att skydda sina produkter

Casall använder sig, utöver de grundläggande varumärkesregistreringarna, också av designregistreringar. Man upplever att det är en snabb och enkel väg till att skydda sina produkter. Idag har de bland annat tre träningsprodukter med designskydd inom EU. I något enskilt fall har man sökt patent på träningsutrustning.

- Vi blir tyvärr kopierade och det är ett växande problem när man expanderar till nya marknader. Vi har i flesta fall löst det via vår advokatbyrå som har kontaktnät i stora delar av världen, men det är dyrt och tidskrävande, säger Carl-Axel.

Samma strategi som Casall har med varumärkesregistreringar använder de också för domäner.

- Precis som för varumärket gör vi regelbundna avstämningar med våra partners för att utvärdera portföljen av domäner, berättar Carl-Axel. En tillgång som kommer väl till pass när Casall under de närmaste åren kommer satsa mer på försäljning i egna kanaler.

Intervjun gjordes 2021

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online