Orange fåtölj
Design | Möbler | Varumärke | Patent | Design | Upphovsrätt

Claesson Koivisto Rune - designtrion som gör avtryck i hela världen

Claesson Koivisto Rune är en arkitekt- och designtrio som funnits i över tjugo år och fått många utmärkelser internationellt. Deras möbler, designprodukter och arkitektur finns över hela världen. Ovanligt är det unika kreativa samarbetet som trion har byggt upp genom åren.

Det unika samarbetet är en stor immateriell tillgång

Personkemin, den konstnärliga bakgrunden och vänskapen bygger trion, som med åren har utvecklats till något som skulle kunna liknas vid ett syskonskap. "Vi är mycket olika som personer men har samma mål och ideal på näthinnan. Det handlar om en passningslek där bollen går runt hela tiden", förklarar formgivaren Mårten Claesson.

Samarbetsformen i trion har gjort det möjligt för formgivarna att dels bli delaktiga i något större, dels bli ifrågasatta på ett konstruktivt sätt. De upplever att skapandeprocessen blir roligare i samarbete än om den sker individuellt. Inte särskilt förvånande har medlemmarna i trion tidigare varit med i popband, vilket sannolikt har inspirerat till den unika samarbetsformen, som är förhållandevis ovanlig i design- och konstsammanhang. Duos finns det exempel på men betydligt färre trios. Samarbetet är designtrions starkaste immateriella tillgång och hur det fungerar i detalj är något man ogärna går in på. Kort och gott, alla bidrar lika mycket och idag signerar de allt gemensamt. ”Det gäller att alltid kunna överge sin idé om något bättre kommer upp på bordet”, säger Mårten om samarbetet.

Upphovsrätt

”Vi gör allt från tandborstar till stora byggnader. Upphovsrätten är den grundval vårt arbete står på. Den är central för vår verksamhet”, säger Mårten. Formgivarens arbete är ett konstnärligt yrke och produkterna kan ofta klassificeras som brukskonst. De kan mångfaldigas i större serier eller produceras i en liten begränsad upplaga och de skyddas främst av upphovsrätten. Det händer att trions produkter blir kopierade, mer eller mindre medvetet. Ibland handlar det om beräknad kopiering där förövaren kalkylerar med riskerna. Ibland är det mer finstilt där andra producenter håller sig väldigt nära deras design. ”Känslan är att upphovsrätten respekteras allt mindre idag. Förklaringen, tror jag, ligger dels i ’delningsekonomin’ och de nya synsätt på ägande som den skapat, dels maktkoncentrationen i företags- och varumärkesvärlden, men jag är dessvärre rädd att även kreatörerna själva är en del i denna erosion”, resonerar Mårten.

Avtal och royalties

Trions affärsidé är att deras design upplåts mot royalty. Det är ett upplägg som helt och hållet baseras på avtal och köparna sköter all produktion och försäljning av produkterna. Eftersom trion har en oerhört varierad och stor produktion krävs fabrikanter av olika slag som har specialiserat sig inom olika material och tillverkningsprocesser. På så sätt får trion bästa kvalitet i utförandet kombinerat med en spridning av produkterna i världens alla hörn. Resor, omvärld och den internationella arenan har funnits med från allra första början.

”Nu har vi anlitat en jurist som sköter alla våra avtal och förhandlingar. Detta för att vi ska kunna koncentrera oss på det kreativa arbetet och upprätthålla goda arbetsrelationer med våra fabrikanter. Nu gör vi det vi är bäst på. Kreatörer är ofta svaga förhandlare”, menar Mårten. ”När vi startade i början på 90-talet var det en outtalad självklarhet att man som formgivare endast kunde samarbeta med en fabrikant i taget, i ett sorts lojalitetsförhållande som bara gagnade producenten. Vi kände behov att hitta de bästa fabrikanterna i sitt slag och behövde då vända oss till flera olika. Vi var unga och kaxiga och utmanade det etablerade etablissemanget inom möbelproduktion. Vi var med och förändrade spelplanen i Sverige för formgivare. Detta är något jag är stolt över”, säger Mårten.

Ett nedtonat varumärkesarbete

Varumärkesarbetet är inte centralt för oss. Självklart bryr vi oss om vårt renommé som formgivare och att vår design håller hög kvalitet, men som trio har vi inget behov av att marknadsföra oss. Vi är etablerade och köparna hittar oss, menar Mårten. 90% av det trion skapar handlar om kvalitetsmöbler för offentliga miljöer som köps in av företag och institutioner över hela världen. Priserna är i den övre klassen eftersom kvalitetskraven på produkterna är höga. Varumärkesarbetet kring de enskilda möblerna och deras marknadsföring är något som trions fabrikanter och deras försäljningsenheter arbetar med. ”Oftast blir vi ombedda att hitta på namn på våra produkter, men namnstrategi är inget vi aktivt arbetar med över hela linjen”, berättar Mårten.

Foto: Andrea Ferrari. Stolen Kelly. Tillverkas av Tacchini.

Intervjun uppdaterades 2024.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online