Träningshjälpmedel som ger svalka.
Produkt | Träning | Design

CoreCooling – ett kyligt designskydd

En uppfinning som kan hjälpa idrottare att prestera bättre, men även äldre att svalka sig vid värmeböljor. Just nu testar CoreCooling effektiviteten i sitt designskyddade träningshjälpmedel.

Ett område som många idrottare har börjat intressera sig för är hur kylning av blodet kan öka musklernas prestation. Vännerna Johan Lampinen och Jonas Nilsson är båda träningsintresserade och har nu översatt teorin i ett designskyddat redskap.

– Det har funnits andra lösningar som elitidrottare har prövat innan, men som varit otympliga, dyra och svåra att ta med sig. Handtagen som vi döpt till CoreCooling Grips laddar du i kylen och består av ett specialmaterial som är så lätt att du kan ha dem med dig under träningspasset, säger Johan Lampinen.

Särskild kärlstruktur

Johan Lampinen

Johan Lampinen är ingenjör på FMV i Stockholm och har tidigare arbetat med utveckling av teknik inom industrin. Han och vännen Jonas har under många år funderat på olika uppfinningar som de velat utveckla.

– Jonas är den energiska av oss och den som också är mest idrottsintresserad. Han brukar slänga fram idéer som jag sedan skjuter ner. Den här gången förstod jag direkt potentialen när han började beskriva idén. Därför tog vi steget vidare och utvecklade produkten.

Människokroppen har särskilda ytor specialanpassade för att temperaturreglera blodet. Hårlös hud till exempel i handflatorna har särskild kärlstruktur som underlättar för kroppen att göra sig av med värme.

– Det man sett i studier är att det finns en balans. Det får inte bli för kallt så att kärlen drar ihop sig, men tillräckligt kallt för att kyla ner blodet, vilket får musklerna i till exempel överarmarna att arbeta bättre och orka mer.

Designskyddad form

Arctic Endurance AB som deras företag heter, har inlett egna mätningar av produkten för att verifiera dess prestanda. Innan har även ett stort antal testpersoner gett sin feed-back på produkten. I samtliga fall med ett positivt resultat.

– Det har gjorts studier i USA och många har vittnat om effekten. Jonas har gjort egna testserier på sig själv och där man fått en 25% ökning i antal repetitioner han orkar göra jämfört med motsvarande övningar utan kylning.

Innan man lanserade produkten såg man till att designregistrera handtagen. Som teknisk chef är Johan Lampinen välbekant med patent och eftersom tillämpningen har funnits i annan form tidigare gick produkten inte att patentera. Materialet som har de kylhållande egenskaperna har tidigare använts vid läkemedelstransporter och är inte heller nytt, inte heller tillämpningen. Därför har de inriktat sig på att skydda den unika formen istället. De fick sin design registrerad hos PRV i augusti 2022.

De har haft dialog med ALMI om stöd, men har hittills fått skrapa ihop egna besparingar och fått hjälp från vänner med marknadsföring, fotografering och varumärkesplattform.

– Vi siktar på en webshop och hoppas kunna starta produktion och försäljning under hösten 2022.

Intervjun gjordes 2022.