brysselkål i skål
Digital tjänst | Patent

Crunchfish – patent för minskat matsvinn

Du står vid mathyllan. Vilken vara väljer du? Troligen den med bäst datum. Nu har svenska Crunchfish patenterat en metod som ska få oss att tänka om och hjälpa till att minska matsvinnet.

FN uppskattar att över en tredjedel av all producerad mat i världen slängs, vilket motsvarar 8-10% av växthusgasutsläppen. Till 2030 är målet att det ska halveras. Malmöbaserade tech-företaget Crunchfish fick i oktober 2020 ett patent beviljat för en metod som kan hjälpa till att nå det målet. Enligt uppfinnaren, företagets VD, Joachim Samuelsson är idén tekniskt enkel att genomföra:

– En stor del av matsvinnet i butik handlar om att varor slängs där datumet har gått ut. Vi har fått patent på en metod där man automatiskt kan justera priset på varor ju närmare bäst-före-datumet man kommer. På så sätt kan vi uppmuntra folk att rädda maten i butikerna.

Lansering av ny märkningsstandard

Att rabatter påverkar oss till köp är inget nytt. Så varför har detta inte hänt tidigare?

Svaret ligger i lanseringen av en ny märkningsstandard GS1 Digital Link som ska ersätta de gamla streckkoderna på produkter. Arbetet är i full gång och drivs på av GS1, samma organisation som en gång lanserade streckkoderna.

porträtt Joachim Samuelsson
Joachim Samuelsson, VD Crunchfish.

– Den gamla streckkoden var egentligen bara ett artikelnummer. GS1 Digital Link ser ut ungefär som en QR-kod och i den kommer du att kunna addera mängder av data om varje individuell produkt, även bäst före-datum.

För butikerna blir det ännu enklare att ha koll på varje enskild vara, för producenterna innebär det att man enkelt kan dra tillbaka enskilda produkter, istället för stora mängder med varor om något skulle bli fel.

– Nu hoppas vi på att någon kategori ska ta det första steget: som färskbröd eller mejeri till exempel. Vår plan är att börja i Sverige och sedan expandera till andra marknader.

illustration av zebror
Den gamla märkningsstandarden EAN kan få en efterträdare i GS1 Digital Link.

Patent hörnsten i företagsstrategin

Förutom det svenska patentet har man fått positiv granskning på sin PCT-ansökan och kommer att söka patentskydd brett i världen. Det är inte första gången Joachim Samuelsson lämnar in en patentansökan. Han är upphovsman till drygt 20 av Crunchfishs 40 uppfinningar, av vilka 29 har blivit beviljade patent.

Företaget startade 2010, har 24 anställda och arbetar inom flera olika teknikområden. Man har även patent inom geststyrning och närhetsbaserad interaktion samt flera patentansökningar inom digital betalning som inte är beroende av internetuppkoppling.

Totalt har man under åren sökt patent för 60 uppfinningar, men ibland valt att dra tillbaka patentansökningen.

– Ibland har vi dragit tillbaka dem för att de kommersiella förutsättningarna har ändrats, ibland för att PRV har gett oss indikationer på att det finns närliggande teknik, vilket gjort att vi valt att inte fullfölja ansökan, förklarar Joachim Samuelsson.

Som litet tech-bolag är patentportföljen en hörnsten i strategin och man arbetar tätt tillsammans med patentbyrån Ström & Gulliksson.

– Vi är ett litet bolag som arbetar med superheta teknikområden. Har du inget immateriellt skydd, då kan en teknikjätte springa ikapp dig på ett till två års tid. Ditt enda skydd är att du äger din idé.

Försvar mot techjättar

Vad säger du till dem som säger att patent är verkningslösa eftersom stora bolag har större juridiska muskler?

– Jag skulle jämföra det med Sveriges försvar. Vi har det inte för att vi ska kunna slåss mot en stormakt, utan för att det ska verka avskräckande. Jag tror inte att det är ett självklart beslut även för teknikjättar att klampa in på någons patenträtt. Det finns nämligen alltid en potentiell risk att Crunchfish blir uppköpta av en annan jätte som då ärver vår rättstvist och har resurser att driva saken. Därför tror jag mycket på patent.

Intervjun gjordes 2021. Foto: Thomas Rogowiec. Illustration: Kornelia Papp.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online

Uppdaterad 2023-03-09